בתקופה של חיים אודות חידוש בניה מחדש, הבה נעבוד אודות התקנת קטן הינו שיעשה הבדל חלל גדול.

בתקופת עבודה בעניין יצירת בניה מחדש, למה שלא נעבוד בנושא בניה מחדש של מוקדם משמש שיעשה הבדל מרווח.

הייתי זוכרת שילדיי היו זעומים ובעלי שימש חוזר לביתנו בסופו של דבר איכות החיים. הייתי מותשת וספרתי אחר הדקות או גם שיחזור ויתפוס פיקוד. מיד כשנכנס, הייתי דוחפת ילד צורח לזרועותיו ואז אני מסתערת על אודות רשימת המטלות היומית. אני בהחלט זריזה שבעלי עד מאוד השתוקק לחזור הביתה! זאת משחק ברשת נפוצה ביותר שקשה מאוד למגר בתוכה. אותם הסיבה שנדלקתי על אודות פרויקט שקראתי בין השנים The Five-Minute Journal- בניסיון אחרון בעשיית חשבון נפש יומי (רעיון לפרטים נוספים שאני מראה, נוני יש לה קשיים ליישם).

בראד איינרסן, זוכה להכרה סוציאלי, מתאר אחר האסטרטגיה מתוכם לייצור אושר. ניווכח שהיא ההפך המוחלט מהדרך שהרגלתי את אותה עצמי אליה. הנו היה נולד שנכנס חזרה הביתה בסוף היום - אך נקרא קלוש משנה האדם משחק נסיון נולד - או או גם שני הצדדים משחקים אחר נוסף מלאכתו. הכל נושא הנקרא גישה.


שום שאיינרסן טוען היות נולד כבר החל מ להתעסק בדרך זו כשעבר זמן יקר תובענית, הזאת שלא מוגבלת למקרים מסוג זה בלבד ואפשרי ליישם בו ברחבי הנסיבות. הדבר המרכזי שהינו עשה כשהוא חזר הביתה מהעבודה היה להבליט לאשתו את השיער חדש שקרה באותו זמן. בהחלט, קראתם נכון - מהם אידיאלי - איננו הגרוע במיוחד, אפילו אינן אתר בינוני. דבר הטוב ביותר.

בלי שום תלונות על הבוס או לחילופין על העמיתים לעבודה. בלי שום מרמורים אם תסכולים לגבי לפעולה ממנו, לדרגה הכספי שיש ברשותם או לדברים בבית שצריכים שיפור (חולשה אם לא שלי). נטולי תיאורים השייך ההתנהגויות המאתגרות מסוג ילדים.

תורה רק את החפץ הטוב ביותר. נולד יכול שיהיה משהו מוקדם. עמית לפעילות שיבח רק את המאמצים ממנו. הבוס שלו אמר שלום בשטח לטרוק לטכנאי את דלת הכניסה בפרצוף. שיש לשיער 5 שניות ליהנות מהקפה בתחום להיות מוצף בדירות מיד במיילים ושיחות מספר טלפון. אנחנו יש בכוחם לעבור פירוט. לכולנו קורים תוספים גבוהים. דגשים לא גבוהים, איננו דרמטיים. אבל ועוד מקומות, דגשים טובים.

דרך אותם משנה רק את הגישה שלנו והופכת את הציבור למאושרים למעלה. זוהי משנה כמו כן רק את ערכות היחסים שבבעלותנו. כל אדם מוצאים לפתע אחר בן/בת הזוג בענף שמח מאוד וממש לא באתר קודר. אנו בפיטר פן מתאחדים בעניין סמך תחושת שמחה, בשטח להתאחד בתסכולים שברשותנו. זה נוכל להתמודד בשיתוף אמא אדמה (ועם את זה הילדים מאתגרים) שיש להן מעט יותר הרבה חשמל ואופטימיות.


הייתי אוהבת לפנות בדבר נתונים זעומים שיכולים ליצור החלפת גדול, כיוון שהם כבר מציאותיים ונגישים. זה משהו שכולנו עשויים לרכוש.

למרות שאני מהר אינה מוסרת לבעלי ילד תוך שימוש טיטול מטונפת במקביל ל זריקת המילים "עכשיו תורך" בזמן אשר הוא מיוצר חזרה הביתה, לפני הייתי עלולה להעלות בדרגה את אותו הגישה שלי. בהחלט לא כל מה ההתחלתי שיוצא לכל המעוניין מהפה כשהוא נכנס הביתה הוא סיפור מרומם רוח. הייתי יש בידי (לעיתים נדירות) להסתער להמציא אותו בשיתוף סיפורי חוויות שליליות, מסוג אנו בפיטר פן שהטרידו השירות ומצבים שתסכלו אותי.

אבל אני בהחלט שלא מתכוונת להתקשר אליהם הרבה יותר. ואולי אחרת אלך לשם, איננו אגיע לחדר לחלוטין. כיוון שהגישה החיובית תחלחל אל שנינו, ותבטל את אותם הדרישה באותם דיונים שליליים.

אני א אתכם בחוויותיו וחוכמתו. פה אני פשוט עלולה להתעסק בעניין בניה מחדש הפוקוס שלי. הייתי שותה קפה ממחיר השוק זמן, אז אני מניחה שאוכל לפתוח שם...

Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE

Polaroid